Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 • Sigortam Express Bayisi Olma Şartları Nelerdir?
  Sigortam Express ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile hizmet vermek isteyenler için bayi başvuru şartları kurumsal menüsü altında BAYİLİK ŞARTLARI bölümünden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz
 • Şube Başvurusu Nasıl Yapabilirim?
 • Reasürans Nedir?
  Bir sigorta ortaklığının, sigorta ettiği miktarın bir bölümünü, ilerde doğabilecek bir zarara karşı, başka bir sigorta ortaklığına yeniden sigorta ettirmesidir.
 • Riziko Nedir?
  Bir zarara uğrama olasılığı tehlikesidir.
 • İhtiyari ?
  Elinde olan, isteğe bağlı.
 • Dask
  Zorunlu Deprem Sigortası, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminat sistemidir.
  Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
 • Kasko
  Kara taşıtları sigortası ya da kısaca kasko; bir aracın kaza geçirmesi, yanması, çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta sözleşmesi.
 • Trafik Sigortamı Bitiş Tarihinden Önce Yenilemezsem Ne Olur?
  Trafik sigortası zorunlu bir sigorta olduğundan, trafiğe çıkmamanız gerekir. Trafik sigortanız olmadan aracınızı kullanırken yakalandığınız takdirde aracınız bağlanır ve trafiğin otoparka çekilir. Trafik sigortası cezasına otoparkta kaldığı her gün için de otopark bedeli eklenmektedir. Ayrıca hasarsızlık indirimi trafik sigortası için de geçerlidir. Hasarsızlık indirimiz olsa dahi, yenileme yapacağınız zaman zamlı fiyat uygulaması ile karşılaşırsınız. Sigorta şirketleri geçen her 30 gün için %5 zamlı prim uygulamaktadır. (En fazla alınabilecek zam yüzdesi %50’dir)
 • Trafik Sigortasında, Kazanın Bildirilmesinde Zaman Aşımı Ne Kadardır?
  Trafiğe her çıkışımızda kaza olasılığıyla da karşılaşma riskini taşırız. Trafik sigortası, zorunlu olmasının yanı sıra, karşı tarafa verilen hasarları karşılaması bakımından araç sahiplerini maddi olarak koruyan bir sigortadır. Motorlu kara taşıtlarının neden olduğu kişi ve mal hasarları bu sigorta sayesinde güvence altına alınır. Herhangi bir kazayla karşılaşma durumunda, kaza bildiriminin belirli bir süre içinde yapılması gerekir. Sigortalı, kaza riskinin gerçekleşmesi durumunda sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren 15 içinde sigortacıya bildirmek zorundadır. Zarar gören kişinin ise, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmesi zorunludur.
 • Zorunlu Trafik Sigortasında Sigorta Ettiren ile Sigortalının Farkı Nedir?
  Trafik sigortasında sigorta ettiren ödemeyi yapan kişi yani, sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir; sigortalı ise ruhsat sahibidir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabileceği gibi, farklı kişiler de olabilir. Sigorta ettiren ya da sigortalı kişi ve/veya firma olabilir. Sigortalı herhangi bir hasar durumunda giderleri teminat altına alınmış kişidir. Sigortalı, araç başkası tarafından sigortalansa bile tazminata hak kazanan kişidir.
 • Lehdar Nedir?
  İlk tanım, “yandaş, taraftar”
 • Sigorta Nedir?
  Önceden ödenen prim karşılığında, bir kimsenin ya da bir şeyin herhangi bir yönden ilerde karşılaşabileceği zararı gidermek için, bu işle uğraşan bir kuruluşla yapılan bağlantı sözleşmesi.
 • Rücu Nedir?
  Rücu, bir kişinin, hukuken diğerinin yerine geçerek üçüncü kişilere karşı onun haklarını ve sorumluluklarını devralması durumu.
 • Eksik Sigorta
  Poliçede gösterilen sigorta bedelinin sigortalı menfaatinin hasara uğradığı tarihteki gerçek değerinin altında kalması durumuna 'eksik sigorta' denir.
 • Broker Kimdir?
  Broker, sigortalıyı veya sigorta veya reasürans şirketini temsil ederek, tarafları biraraya getiren, sözleşmeden önce gerekli çalışmaları yürüten, sözleşmenin uygulanması ve hasar gerçekleştiği takdirde tazminatın ödenmesine yardımcı olan tarafsız ve bağımsız davranmak zorunda olan sigorta ve reasürans piyasasının profesyonel aracılarıdır
 • Kloz Nedir?
  Sigorta sözleşmelerine eklenebilen sigorta kapsamını arttıran veya azaltan özel şart veya poliçenin bir bölümüdür. Sözleşmenin gerçek sınırlarını detaylı olarak belirler. Sigorta yaptırırken sözleşmelerin içerikleri önem taşır.
 • Kısaltmalar
  SEGEM : Sigortacılık Eğitim Merkezi
  TRAMER : Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi
  TARSİM : Tarım Sigortaları Havuzu
  DASK : Doğal Afet Sigortaları Kurumu
  TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  İMM SİGORTASI : İhtiyari Mali Mesuliyet sigorta
  İMM SİGORTASI : İhtiyari Mali Mesuliyet sigorta
 • Rejistro Nedir?
  Düzenlenen poliçe, tecditname ve zeyilnamelerin tümünün kaydedildiği kanuni defter.
 • Retrosesyon Nedir?
  Reasürans yoluyla risk devralan reasürans veya sigorta şirketlerin; aldıkları bu işi başka şirketlere devretmesine retrosesyon denir.
 • Aktüer Ne Demek?
  Aktüer, bir olayın ihtimalini ve mali sonuçlarını değerlendirmek için istatistiksel teknikleri ve matematiksel becerileri kullanan kişiye verilen mesleki unvandır.
 • Trafik Sigortasını Yaptırmak Zorunda mıyım?
  Evet, trafik sigortası zorunludur. Trafik sigortasız aracınız ile trafiğe çıktığınız takdirde aracınız bağlanabilir. Trafik sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenmiştir ve her yıl yenilenmek zorundadır. Kapsam olarak, herhangi bir hasar oluşması durumunda karşı tarafa verilen zararı karşılamak için yaptırılmaktadır. Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkan araçlar, hem bağlanmakta hem de para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca geçmiş yıllardan kazanılmış hasarsızlık indirimi gibi haklar da kaybedilmektedir.
 • İmm Sigortası
  İhtiyari Mali Mesuliyet sigorta, isteğe bağlı bir ek teminat olarak kategorize edilir. Kullanıcıların kasko sigortaları ile beraber, talepleri üzerine oluşturabilecekleri ihtiyari mali mesuliyet sigortası, araç sahibinin üçüncü kişilere vereceği zarar hakkındadır
 • Mücbir Sebep ?
  Önüne geçilmesi elde olmayan, istencin dışında oluşan durum.

Anlaşmalı şirket acenteliklerini 7 den 20'ye çıkarttık...

Sektör de gerek kurumsal yapımızla gerek uzmanlığımızla öne çıkmak her geçen gün daha çok başarıya imza atmak istiyoruz.

Bunun yanı sıra destekleriniz ile büyüyoruz. Ori Sigorta yöneticisi Sn. Cem İlker KAMACI bey’e bize olan destekleri için teşekkür ediyoruz.

Türkiye genelinde deneyimli ve yaygın acente ağımızla sigortacılığa profesyonel bir bakış açısı geliştirmek.Sektör de emin adımlarla ilerlemek istiyoruz.

İş Ortaklarımız